WS

couverts fa Wed. W.F.Schuss, Amsterdam. De weduwe van W.F.Schuss was Johanna Maria Bruning.

Type Gildekeuren
Figuur Anker
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam Wed. W.F.
Tussenvoegsel
Achternaam Schuss
Gebruik Vanaf (jaartal) 1883
Gebruik Tot (jaartal) 1890
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Amsterdam
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd